“၂၀၁၀ ကမၻာ့ လူအခြင့္အေရး၏ တိုက္ပြဲႏွစ္” ျမန္မာ့ေသြးအနီေရာင္ မညစ္ေစနဲ ့။ စစ္က်ြန္ဘ၀လႊတ္ေျမာက္ၾကဖို ့ ေတာ္လွန္ွေရးသို ့့ အသင့္ျပင္

Wednesday, March 30, 2011

ထမီဲျခံဳေသာ ကေ၀ အစိုးရ..မၾကာမီ မ်က္လွည့္ပြဲၾကီးစေတာ့မည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ ့ပါတဲ့ဗ်ာ။

အမွန္ကေတာ့ မဲခိုးထားတဲ့ ေဘာင္းဘီခ်ြတ္ စစ္သား ။၀ိသမေလာဘသမား ေပါင္းစားလိုသူမ်ား ။ၾကံဖြတ္ လူၾကမ္းအဖြဲ့သားေတြ ျပည္သူကို ယာဇ္ပူေဇာ္ဖို ့ ဒါးေရးျပင္ေနၾကျပီ။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ - ဦးသိန္းစိန္

ဒုတိယသမၼတမ်ား
- သီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး၊ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား။

1. ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကိုကို (ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန) ၊
2. ဗိုလ္ခ်ဳပ္လႇမင္း (ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး) ၊
3. ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းေဌး (နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာ့စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာန) ၊
4. ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္ (ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန) ၊
5. ဦးျမင့္လႈိင္ (လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန) ၊
6. ဦးေက်ာ္ဆန္း (ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန) ၊
7. ၀ဏၰေက်ာ္ထင္ဦး၀င္းျမင့္ (စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန) ၊
8. ဦးတင့္ဆန္း (ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီး ဌာန) .
9. ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ (ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန)
10. ဦးသိန္းထြန္း (ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္း၀န္ႀကီးဌာန) ၊
11. ဦးလႇထြန္း (ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာန) ၊
12. ဦးသိန္းထိုက္ (သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာန)၊
13. ဦးၪာဏ္ထြန္းေအာင္ (ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန) ၊
14. ဦးတင္ႏိုင္သိန္း (အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန) ၊
15. ဦး၀င္းထြန္း (သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန) ၊
16. ဦးေအာင္ၾကည္ (အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန) ၊
17. ဦးအုန္းျမင့္ (သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးဌာန) ၊
18. ဦးေက်ာ္စြာခိုင္ (အမွတ္(၁)စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန) ၊
19. ဦးစိုးသိန္း၊ (အမွတ္(၂)စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန) ၊
20. ဦးသန္းေဌး (စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး) ၊
21. ဦးေအာင္မင္း (ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန) ၊
22. ေဒါက္တာျမေအး (ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန)၊
23. ေဒါက္တာေဖသက္ခင္ (က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန)၊
24. ဦးေအးျမင့္ (သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန) ၊
25. သူရဦးျမင့္ေမာင္ (သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန) ၊
26. ဦးခင္ရီ၊ (လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန) ၊
27. ဦးေဇာ္မင္း (အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန)၊၊
28. ဦးခင္ေမာင္စိုး (အမွတ္(၂)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန)၊
29. ဦးသိန္းညြန့္ (သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန) ၊၊
30. ဦးစိုးေမာင္ (သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန) ။

ျပည္ေထာင္စုဒု ၀န္ႀကီး။
(၁) ဗိုလ္ခု်ပ္ ေက်ာ္ညႊန့္ (ဒုတိယ၀န္ႀကီး ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန)၊
(၂) ဗိုလ္မႉးျကီး ေအာင္ေသာ္ (ဒုတိယ၀န္ႀကီး ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန) ၊
(၃) ဗိုလ္မႉးခု်ပ္ ေက်ာ္စံျမင့္(ဒုတိယ၀န္ႀကီး ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန) ၊
(၄) ဗိုလ္ခု်ပ္ေဇာ္ဝင္း (ဒုတိယ၀န္ႀကီး နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန)၊
(၅) ဦးေမာင္ျမင့္ (ဒုတိယ၀န္ႀကီး နိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန)၊
(၆) ေဒါက္တာမို်းျမင့္ (ဒုတိယ၀န္ႀကီး နိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန) ၊
(၇) ဦးစိုးဝင္း (ဒုတိယ၀န္ႀကီး ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန)၊
(၈ ) ဦးအုန္းသန္း (ဒုတိယ၀န္ႀကီး လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးးေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာန)၊
(၉) ဦးခင္ေသာ္ (ဒုတိယ၀န္ႀကီး လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးးေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာန)၊
(၁ဝ ) ဦးဝင္းသန္း (ဒုတိယဝန္ျကီး ဘ႑ာေရးနွင့္ အခြန္ ၀န္ႀကီးဌာန)၊
(၁၁) ဦးစိုးတင့္ (ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန)၊
(၁၂) ဦးေက်ာ္လြင္ (ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန)၊
(၁၃) ေဒါက္တာ ကံေဇာ္ (ဒုတိယ၀န္ႀကီး အမ်ိဳးးသားစီမံကိန္းနွင့္ စီးပြားေရးဖံြ့ျဖိဳး တိုးတက္မွဳ၀န္ႀကီးဌာန)၊
(၁၄) ေဒါက္တာပြင့္ဆန္း (ဒုတိယ၀န္ႀကီး စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန)၊
(၁၅) ဦးတင့္လြင္ (ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္နွင့္ ေၾကးနန္း ၀န္ႀကီးဌာန)၊
(၁၆) ဦးဖုန္းေဆြ (ဒုတိယ၀န္ႀကီး လူမွဳဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန)၊
(၁၇) ဦးသန္းထြန္း (ဒုတိယ၀န္ႀကီး သမဝါယမ ၀န္ႀကီးဌာန)၊
(၁၈ ) ဦးျမင့္သိန္း (ဒုတိယ၀န္ႀကီး အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာန)၊
(၁၉) ဦးဝင္းရိွန္ (ဒုတိယ၀န္ႀကီး ပို့ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန)၊
(၂ဝ ) ဦးေဌးေအာင္ (ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဟိုတယ္နွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာန)၊
(၂၁) ဦးသိန္းေအာင္ (ဒုတိယ၀န္ႀကီး အမွတ္(၁) စက္မွု ၀န္ႀကီးဌာန)၊
(၂၂) ဦးမို်းေအာင္ (ဒုတိယ၀န္ႀကီး အမွတ္(၂) ၀န္ႀကီးဌာန)၊
(၂၃) သူရဦးေသာင္းလြင္ (ဒုတိယ၀န္ႀကီး ရထားပို့ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန)၊
(၂၄) ဦးသန့္ရွင္း (ဒုတိယ၀န္ႀကီး ရထားပို့ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန)၊
(၂၅) ဦးစိုးေအာင္ (ဒုတိယ၀န္ႀကီး စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာန)၊
(၂၆) ဦးျမင့္ေဇာ္ (ဒုတိယ၀န္ႀကီး အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန)၊
(၂၇) ဦးေအာင္သန္းဦး (ဒုတိယ၀န္ႀကီး အမွတ္(၂) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန)၊
(၂၈ ) ဦးေအးၾကဴ (ဒုတိယဝန္ၾကီး ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန)၊
(၂၉) ဦးဘေရႊ (ဒုတိယ၀န္ႀကီး ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန)၊
(၃ဝ ) ေဒါက္တာ ေဒၚျမျမအုန္းခင္ (ဒုတိယ၀န္ႀကီး က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာန)၊
(၃၁) ေဒါက္တာဝင္းျမင့္ (ဒုတိယ၀န္ႀကီး က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာန)၊
(၃၂) ေဒၚသနၲာခင္ (ဒုတိယ၀န္ႀကီး ယဥ္ေက်းမွဳ ၀န္ႀကီးဌာန)၊
(၃၃) ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ေဌး (ဒုတိယ၀န္ႀကီး သာသနာေရး ၀န္ႀကီးဌာန)၊
(၃၄) ေဒါက္တာကိုကိုဦး (ဒုတိယ၀န္ႀကီး သိပၸံနွင့္ နည္းပညာ ၀န္ႀကီးဌာန)၊
(၃၅) ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဝင္း (ဒုတိယ၀န္ႀကီး လူဝင္မွုၾကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ၀န္ႀကီးဌာန)၊
(၃၆) ဦးေအးျမင့္ၾကဴ (ဒုတိယ၀န္ႀကီး အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန)၊
(၃၇) ဦးဟန္စိန္ (ဒုတိယ၀န္ႀကီး ျမန္မာ့စက္မွဳ ဖံြ့ျဖိဳုးေရး ၀န္ႀကီးဌာန)၊
(၃၈ ) ဦးခ်န္ေမာင္ (ဒုတိယ၀န္ႀကီး ျမန္မာ့စက္မွုဖံြ့ျဖိဳုးေရး ၀န္ႀကီးဌာန)၊
(၃၉) ဦးခင္ေမာင္ေအး (ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေမြးျမဴေရးနွင့္ ေရလုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာန)။

0 comments:

 
----------------------------------------- */ /* EOT ----------------------------------------- */