“၂၀၁၀ ကမၻာ့ လူအခြင့္အေရး၏ တိုက္ပြဲႏွစ္” ျမန္မာ့ေသြးအနီေရာင္ မညစ္ေစနဲ ့။ စစ္က်ြန္ဘ၀လႊတ္ေျမာက္ၾကဖို ့ ေတာ္လွန္ွေရးသို ့့ အသင့္ျပင္

Friday, March 18, 2011

အေမွာင္ လိႈင္းထဲက သူရဲေကာင္းတို႔ တိုင္းျပည္ စာအုပ္ AAPP တြင္မွာယူနိုင္ျပီ

အေမွာင္ လိႈင္းထဲက သူရဲေကာင္းတို႔ တိုင္းျပည္ စီစဥ္ သူတုိ႔ စကား
ေထာင္ဆုိသည္ ေနရာေကာင္း မဟုတ္၊ လူေကာင္း သူေကာင္း မ်ားကုိ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လူဆုိး သူဆုိး တုိ႔ကုိ ဖမ္းဆီး ထိမ္းသိမ္း ထားသည့္ ေနရာျဖစ္သည္၊ မေကာင္း သူတုိ႔အား ေလွာင္ပိတ္ ထားသည့္ ေနရာဟုလည္း ဆုိႏုိင္သည္၊ ျပဳျပင္ရန္ အလုိ႔ငွာဟု ရည္ရြယ္ခ်က္ ေကာင္းထား ေသာ္လည္း ေထာင္သည္ ႏွစ္သက္စရာ ျဖစ္မလာခဲ့ပါ၊ သုိ႔ေသာ္လည္း လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းတခုကုိ စနစ္တက် တည္ေထာင္ စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ေထာင္သည္ ဖယ္ထုတ္ မရေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရား၏ အစိတ္အပုိင္း တရပ္ျဖစ္လာခဲ့သည္၊ ထုိ႔အတူ မိမိတုိ႔ကုိ ေမာ္လုိ႔မွ မၾကည့္ဝံ့၊ စကားတခြန္းမွ ခြန္းတုန္႔ မျပန္ဝံ့ ေစရန္ လူအမ်ားအား ဗုိလ္က် ဖိႏွိပ္ရာတြင္လည္း မတရား စုိမုိး အုပ္ခ်ဳပ္ သူတုိ႔ အတြက္ ေထာင္သည္ လက္နက္ေကာင္း တခု ျဖစ္လာ ခဲ့ျပန္သည္၊ ေထာင္က် ရျခင္းသည္ မဂၤလာ ရွိေသာ ကိစၥ မဟုတ္ပါ၊ ေထာင္တြင္းမွာ ေနရထုိင္ရေသာ ဘဝသည္လည္း ၾကမ္းတမ္း ဆုိးဝါး လြန္းပါသည္၊ ေထာင္တြင္းမွာ ဘဝပ်က္သြား သူေတြ ရွိသည္၊ အသက္ ေပ်ာက္သြား သူေတြ ရွိသည္၊ ေထာင္ထြက္ ဆုိသူတုိ႔ သည္လည္း ရပ္ထဲ ရြာထဲတြင္ ေပါင္းအပ္ သင္းအပ္ေသာ သူမ်ာ းမဟုတ္ပါ၊ သုိ႔ေသာ္ ယေန႔လုိ စစ္အာဏာရွင္ ၾကီးစုိးသည့္ ေခတ္ဆုိးၾကီး တခုထဲတြင္မူ လူေကာင္း သူေကာင္း စစ္မစစ္ သက္ေသ ခံႏုိင္ရန္ ေထာင္ထြက္ လက္မွတ္ ထုတ္ျပ ရမလုိ ျဖစ္ေနသည္ဟု ဆုိရ ေပမည္၊ မတရားမွဳ တခုခုကုိ တနည္းနည္းျဖင့္ အနည္းႏွင့္ အမ်ား ဆန္႔က်င္မိ သူတုိင္း၏ ေနာက္ဆုံး ေရာက္ရွိ စုေဝးရာသည္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား ျဖစ္လုိ႔ေနပါသည္၊ မတရားမွဳ တခုကုိ ဆန္႔က်င္ျခင္းသည္ အနည္းႏွင့္အမ်ား အႏၱရယ္ ရွိပါသည္၊ ေတာ္ရုံ သတၱိျဖင့္ မလုပ္ႏုိင္ပါ၊ ထုိသတၱိကလည္း ေမြးရာပါ မလာပါ၊ အမွန္တရားကုိ ခ်စ္တတ္သည့္ စိတ္ကသာ ထုိသတၱိကုိ ေမြးဖြား ေပးပါသည္၊ မိမိ စြဲကုိင္ေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ကသာ ထုိသတၱိကုိ ခုိင္မာ ေစပါသည္၊ ထုိသတၱိမ်ဳိးကုိ ဘယ္အေၾကာင္းႏွင့္မွ် အက်ဥ္းေထာင္မ်ားက မသတ္ျဖတ္ ႏုိင္ခဲ့ပါ၊ ႏွင္းပန္းအိမ္၏ စာအုပ္ကုိ ဖတ္ရသည့္ အခါ ထုိအခ်က္ကုိ ပုိမုိ ထင္ရွားစြာ ျမင္ရပါသည္၊ ထုိသတၱိမ်ဳိး လူအမ်ားတြင္ ျပန္႔ပြား ျဖစ္ထြန္း လာေစလုိျခင္းသည္ ဤစာအုပ္ ထုတ္ေဝရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္း တခုဟု ဆုိရေပမည္။

ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မတရားမွဳမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ရင္း ယံုၾကည္ခ်က္ အတြက္ အက်ဥ္းက် ေနရသူေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရွိသည္၊ ဘဝေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ဟု ျမင္ၾကည့္ လုိက္ပါ၊ သူတုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ဘဝ ေပါင္းကလည္း မနည္း၊ ထုိဘဝမ်ားကုိ မေမ့မေလွ်ာ့ ေစခ်င္ပါ၊ ထုိဘဝမ်ား ဘာေတြ ျဖစ္ပ်က္ ေနသည္ကုိ လူအမ်ား သိေစခ်င္ပါသည္၊ စာနာ နားလည္ ေစလုိ႐ုံ သက္သက္မွ် မဟုတ္ပါ၊ အျခားေသာ သန္း ငါးဆယ္ေက်ာ္ ဘဝမ်ား၏ ေကာင္းရာ ေကာင္းက်ဳိး အလုိ႔ငွာ သူတုိ႔ဘာေတြ ရင္းႏွီး ေပးဆပ္ ေနၾကရသည္ကုိ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း သိၾကေစခ်င္သည္၊ လူတုိင္း ေပးဆပ္ ၾကသူခ်ည္း ဆုိလ်င္ ေလာကၾကီးက အင္မတန္ ေကာင္းသြား ပါလိမ့္မည္၊ ဒါမွ မဟုတ္ ေပးဆပ္တာႏွင့္ ရယူတာကုိ မွ်မွ် တတ က်င့္သုံး ၾကလ်င္လည္း ေလာကႀကီးက သာယာ ႏုိင္ပါသည္၊ ဒီလုိ မဟုတ္ပဲ ရယူလုိသူကုိခ်ည္း ေနထုိင္ၾကသည့္ ေလာက ဆုိလ်င္ေတာ့ ဒုကၡ ဘုံသာ ျဖစ္ေန ေပလိမ့္မည္၊ အနည္းဆုံးေတာ့ ေပးဆပ္ျခင္း၏ အဓိပၸါယ္ကုိ နားလည္ လက္ခံ လာတတ္ၾက ေစခ်င္သည္၊ ေပးဆပ္ျခင္းကုိ တန္ဘုိး ထားတတ္ၾက ေစခ်င္သည္၊ ထုိေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ပင္ ယခုလုိ ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက် ေနသူတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ စာအုပ္စာေပမ်ားကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ထုတ္ေဝပါသည္။

လူတုိင္း သူ႔ေနရာမွန္ သူရွိသြားလ်င္ ေလာကၾကီး တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္း လာမည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္၊ အမွန္တရားကုိ ခ်စ္တတ္သူမ်ား အတြက္ ေထာင္သည္ ေနရာမွန္ မဟုတ္ပါ၊ မတရားမွဳမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ သူမ်ား အတြက္ ေထာင္သည္ ေနရာမွန္ မဟုတ္ပါ၊ ေလာကၾကီး အတြက္ ကုိယ့္ရွိတာေလးထဲက ဘာေပးရမလဲ စဥ္းစား ေနတတ္သူမ်ား အတြက္ ေထာင္သည္ ေနရာမွန္ မဟုတ္ပါ၊ ေထာင္သည္ပင္လ်င္ ဖိႏွိပ္ အုပ္စုိးေနသူတုိ႔၏ သံပျခဳပ္ ျဖစ္ေနရျခင္းကုိက ေနရာမွန္ မဟုတ္ပါ၊ ေထာင္သည္ ေလာကႀကီးဆီက ရႏုိင္တာထက္ ပုိ လုိခ်င္ တတ္ၾကသည့္ လက္ကုန္ႏွဳိက္ သမားမ်ား အတြက္သာ ေနရာမွန္ ျဖစ္သင့္ပါသည္၊ ေထာင္သည္ လူအခ်င္းခ်င္း ဗုိလ္က် စုိးမုိးလုိသည့္ ႀကီးႏုိင္ ငယ္ညွင္း သမားမ်ား အတြက္သာ ေနရာမွန္ ျဖစ္သင့္ပါသည္၊ ေလာကပါလ တရားက လူတုိင္းကုိ သူ႕ေနရာ မွန္မွာသူ ရွိေအာင္ လုပ္ေပးပါသည္၊ ေထာင္သည္ ေလာကပါလ တရားကုိေစာင့္ေရွာက္အပ္ေသာ နံရံ တခ်ပ္သာ ျဖစ္သင့္သည္၊ ျဖစ္ေစခ်င္သည္၊ ထုိဆႏၵျဖင့္ ေနရာ မွားေနေသာ လူမ်ား။ အရာဝတၳဳမ်ား အေၾကာင္း စာအုပ္ စာေပ မ်ားကုိ မိမိတုိ႔ ထုတ္ေဝ ပါသည္၊ စစ္အစုိးရက ျမန္မာျပည္မွာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား မရွိပါဟု တေလွ်ာက္လုံး ဘူးကြယ္ ေနသည္၊ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အမွန္တကယ္ ရွိပါသည္၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား အတြင္း အျခားေသာ ရာဝဇတ္ အက်ဥ္းသား မ်ားထက္ အစီအစဥ္ ရွိရွိႏွင့္ စံနစ္တက် စိတ္ေရာ ကုိယ္ပါ ညွင္းပမ္း ႏွိပ္စက္ ခံေနရသူမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားဟု ဆုိရလ်င္ လြန္အံ့မထင္၊ ေထာင္ထဲက လူကုိပါ မဟုတ္၊ ေထာင္ျပင္က မိသားစုကုိပါ ဒုကၡ ေပးလုိက္ ေသးသည္၊ စိတ္နာ ေလာက္သည့္ ေသကြဲ ရွင္ကြဲ အျဖစ္မ်ား သည္ အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ ေက်ာ္မွာမ်ားလွၿပီ၊ ဒါေတြကုိ ရပ္တန္႔ဖုိ႔ လုိသည္၊ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြကုိ လႊတ္ဖုိ႔လုိသည္၊ သည္အခ်က္ကုိ မိမိတုိ႔ အစဥ္တစုိက္ ေတာင္းဆုိ ခဲ့သည္၊ ထုိေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ အေမွာင္ေခတ္ထဲက သူရဲေကာင္း တုိ႔၏ တကယ့္ဘဝမ်ားက ပုိမုိ က်ယ္ေလာင္ေစခဲ့။ ေလးနက္ေစခဲ့သည္က အမွန္ပင္၊ ထုိက်ယ္ေလာင္ ေလးနက္ေသာ ေတာင္းဆုိခ်က္အား လူတုိင္း လူတုိင္းစီ ေရာက္ရွိ ေစရန္ ျပန္႔ႏွံ႔ေစရန္ သည္စာအုပ္ကုိ မိမိတုိ႔ ထုတ္ေဝ လုိက္ပါသည္၊

ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ)

စာေရး ဆရာမ ႏွင္းပန္အိမ္၏ ဘဝ၊ ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ အလုပ္

အဘ ဦးတင္စိန္၊ အမိ ေဒၚသန္းစိန္တုိ႔မွာ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တုိင္း ေတာင္ဥကၠလာ၌ ေမြးဖြား ခဲ့သည္။ ေမြးခ်င္း ၄ ေယာက္ အနက္ သမီး အႀကီးဆုံး ျဖစ္သည္။ ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးတင္စိန္ကုိ စစ္အာဏာရွင္ မ်ားက ကုိးကုိးကြၽန္းသုိ႔ ပုိ႔ခဲ့သည့္ အတြက္ စာေရးသူ ၆ လ သမီးမွာ ဖခင္ႏွင့္ ခြဲခြာခဲ့ရၿပီး ၇ ႏွစ္သမီးမွ ဖခင္ကုိ ျမင္ဘူး ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၈ ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံ တြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး သကၤန္းကြၽန္း ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လူငယ္အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သည္။ ၁၉၉၂ တြင္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္လူငယ္ ကုိေနဦးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ က်ၿပီး ၁၉၉၃ တြင္ သား တစ္ေယာက္ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၈ တြင္ ခင္ပြန္းသည္ အဖမ္း ခံရၿပီး ထုိအခ်ိန္က ႏွစ္ အမ်ားဆုံး ျဖစ္သည့္ ေထာင္ ၁၄ ႏွစ္ႏွင့္ မတရား ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ် ခံရၿပီး စစ္ကုိင္းတုိင္း ကေလးၿမိဳ႕ ေမာ္လုိက္ေလး အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ အပုိ႔ ခံခဲ့ပါရသည္။

အက်ဥ္းက် မိသားစုဝင္ အျဖစ္ စစ္ကုိင္းတုိင္း ကေလးၿမိဳ႕တြင္ ငပိေရာင္းၿပီး ခင္ပြန္းသည္ကုိ ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ စာေရးသူ၏ ဘဝကုိသိေနသည့္ အဘြား လူထု ေဒၚအမာက သမီးတုိ႔ ဘဝေတြက စာေရးဖုိ႔ ေကာင္းတယ္ဟု ေျပာခဲ့ဘူးသည္။ စာေရး သူကုိ စာေပ မ်ဳိးေစ့ ခ်ေပးသူက အဘြား လူထု ေဒၚအမာ ျဖစ္ၿပီး စာေပ စင္ျမႇင့္ တင္ေပး ခဲ့သူမ်ားမွာ ေဒးဒရဲ ဦးျမတ္ေဆြ၊ ဆရာ နတ္ႏြယ္၊ ဦးဇင္လင္း (ဦးေဌးေအာင္) တုိ႔ ျဖစ္သည္။

လက္ရိွ လြပ္လပ္ေသာ အာရွအသံ Radio Free Asia (RFA)မွာ အသံလႊင့္ ေဆာင္းပါ အျဖစ္ ေမွာင္လိႈင္း ထဲက သူရဲေကာင္းတို႔ တိုင္းျပည္ အစီအစဥ္ကို ေရးသား ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္လွ်က္ ရိွပါသည္။

စာေရး ဆရာမ ႏွင္းပန္အိမ္၏ အေမွာင္လိႈင္းထဲက သူရဲေကာင္းတို႔တိုင္းျပည္ စာအုပ္ ၀ယ္ယူလို သူမ်ား info@aappb.org သို႔ ဆက္သြယ္မွာ ယူႏုိင္ပါတယ္။

0 comments:

 
----------------------------------------- */ /* EOT ----------------------------------------- */