“၂၀၁၀ ကမၻာ့ လူအခြင့္အေရး၏ တိုက္ပြဲႏွစ္” ျမန္မာ့ေသြးအနီေရာင္ မညစ္ေစနဲ ့။ စစ္က်ြန္ဘ၀လႊတ္ေျမာက္ၾကဖို ့ ေတာ္လွန္ွေရးသို ့့ အသင့္ျပင္

Monday, May 16, 2011

ကရုဏာလက္ လူငယ္မ်ား ၏ အေရးေပၚေသြးလွဴဒါန္းမွဳမွတ္တမ္း

“ကရုဏာလက္” လူမွဳအက်ိဳးျပဳလူငယ္မ်ား ၏ လူမွဳအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္အေရးေပၚေသြးလွဴဒါန္းျခင္းသည္

လည္းတခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ေဆးရံု၊ေဆးခန္းမ်ားတြင္အေရးေပၚေသြးလိုအပ္ေနေသာ ခ်ိဳ ့တဲ့ႏြမ္းပါးလူနာမ်ား

အားအခမဲ့ေသြးလွဴဒါန္းျခင္းကို “ကရုဏာလက္” လူငယ္မ်ားက ဇီ၀ိတဒါနအျဖစ္ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကပါသည္။အေရး

ေပၚေသြးလွဴဒါန္းျခင္းျဖစ္သျဖင့္အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္မွတ္တမ္းမတင္ျဖစ္ခဲ့ေသာေသြးလွဴရွင္လူငယ္မ်ား

အားအထူးေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ယခုမွတ္တမ္းတင္ထားျဖစ္ေသာ ေသြးလွဴရွင္ “ကရုဏာလက္” လူငယ္မ်ား

အားဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ယခု ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းအားျဖန္ ့ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ေသြးလွဴရွင္လူငယ္မ်ား၏ ဇီ၀ိတဒါ

နကုသိုလ္အား ကရုဏာလက္ အေနျဖင့္သာဓုအႏုေမာဒနာျပဳပါသည္။ျမန္မာလူငယ္မ်ားယခုထက္ပို၍တိုင္းျပည္

ႏွင့္ျပည္သူလူထု၏ေကာင္းက်ိဳးအားယခုထက္ပို၍သယ္ပိုးထမ္းရြက္ႏိုင္ၾကပါေစ။

အမွတ္စဥ္ ေသြးအလွဴ ေသြးလက္ခံ အသက္ ေသြးအမ်ိဳးအစား လွဴေသာေန႕ ျဖစ္ပြားသည္႔

ရွင္အမည္ သူအမည္ ေရာဂါ၁။ ရွင္ဥာဏ မလြင္ျဖိဳးျဖိဳးသန္႕ ၅ႏွစ္ A ၂၉.၆.၂၀၁၀ ေသြးကင္ဆာ

၂။ ဦးေအးကို မဂ်ဴးဂ်ဴးလွဳိင္ ၅ႏွစ္ B ၂၉.၆.၂၀၁၀ ေသြးကင္ဆာ

၃။ ကိုေဇာ္ထူးေအာင္ ေမာင္မင္းသိန္း ၁၃ႏွစ္ O ၂.၇.၂၀၁၀ ရုိးတြင္းျခင္ဆီ

အားနည္း

၄။ ကိုခိုင္မ်ိဴးေအာင္ ေမာင္ေက်ာ္ေက်ာ္မ်ိုဳး ၁၀ႏွစ္ A ၂.၇.၂၀၁၀ ေသြးျဖဴဥနည္း

၅။ မသက္ထက္စံ ဦးစံေအးေက်ာ္ ၄၉ႏွစ္ A ၁၀.၇.၂၀၁၀ ေသြးကင္ဆာ

၆။ မနန္းသန္းသန္းေ႒း ဦးစံေအးေက်ာ္ ၄၉ႏွစ္ B ၁၀.၇.၂၀၁၀ ေသြးကင္ဆာ

၇။ ဦးနႏၵ၀ံသ ေမာင္ေက်ာ္ေက်ာ္မ်ိဳး ၁၀ႏွစ္ O ၁၃.၇.၂၀၁၀ ေသြးျဖဴဥနည္း

၈။ ဦးသုစိတၱ ေမာင္ညီဇင္ထက္ ၄ႏွစ္ B ၁၃.၇.၂၀၁၀ ေသြးမတတ္

ေရာဂါ

၉။ ကိုေအာင္ဆန္းျမင့္ ေမာင္ရဲမင္းႏူိင္ ၁၅ႏွစ္ AB ၂.၄.၂၀၁၀ ေသြးျဖဴဥနည္း

၁၀။ ကိုသီဟသန္း၀င္း မဥမၼာခိုင္ ၂၄ႏွစ္ A ၂၃.၄.၂၀၁၁ ကေလးမီးဖြား

ျခင္း

၁၁။ ကိုလင္းလင္းထြန္း ေဘဘီလွလွစိုး ၃ ရက္ O ၂၅.၄.၂၀၁၁ အသား၀ါ

၁၂။ ကိုေအာင္ကိုကိုလြင္ မ၀င္းပပ ၄၁ႏွစ္ B ၂၆.၄.၂၀၁၁ ကေလးမီးဖြား

ျခင္း

၁၃။ ကိုႏူိင္သန္း၀င္းထြန္း Babyခင္မ်ိဳးသြယ္ ၂ ရက္ A ၉.၅.၂၀၁၁ အသဲေရာင္

အသား၀ါ

၁၄။ ကိုခ်စ္ရန္တိုး Babyခင္မ်ိဳးသြယ္ ၂ ရက္ A ၉.၅.၂၀၁၁ အသဲေရာင္

အသား၀ါ

၁၅။ ကိုေအာင္ေဇာ္၀င္း မသန္းသန္းေ႒း ၃၈ႏွစ္ B ၁၀.၅.၂၀၁၁ ကေလးမီး

ဖြား

၁၆။ ကိုျမတ္မင္းကို မသူဇာခိုင္ ၁၉ႏွစ္ B ၁၀.၅.၂၀၁၁ ကေလးမီး

ဖြား

၁၇။ ကိုေ၀လင္းထြန္း ဦးေအးျမင့္ ၅၂ႏွစ္ O ၁၀.၅.၂၀၁၁ အသဲ၊

အဆုပ္

၁၈။ကိုထြန္းမိုင္ဟိန္း မခိုင္ ၂၃ႏွစ္ A ၁၃.၅.၂၀၁၁ ေသြးအား

နည္း

၁၉။ကိုထူးေအာင္ ေဒၚစန္းစန္း၀င္း ၃၇ႏွစ္ O ၁၃.၅.၂၀၁၁ သားအိမ္

ေရာဂါ၂၀။ကုိမင္းသီဟတင့္ မခုိင္ ၂၃ႏွစ္ A ၁၃.၅.၂၀၁၁ ေသြးအား

နည္း
Rest of your post

0 comments:

 
----------------------------------------- */ /* EOT ----------------------------------------- */