“၂၀၁၀ ကမၻာ့ လူအခြင့္အေရး၏ တိုက္ပြဲႏွစ္” ျမန္မာ့ေသြးအနီေရာင္ မညစ္ေစနဲ ့။ စစ္က်ြန္ဘ၀လႊတ္ေျမာက္ၾကဖို ့ ေတာ္လွန္ွေရးသို ့့ အသင့္ျပင္

Saturday, May 21, 2011

အစိုးရ ဆက္သြယ္ေရး စည္းကမ္းသစ္ RSF ႐ႈတ္ခ်

http://www.irrawaddy.org/bur/index.php/news/6427----rsf-(ေပးပို ့သူ eimmet mahotpar )
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အင္တာနက္လုပ္ငန္းမ်ားကို အစုိးရသစ္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးဌာနမွ ပုိမုိ တင္းက်ပ္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္
အသစ္ မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ နယ္စည္းမျခား
သတင္းေထာက္မ်ားအဖြဲ႕(RSF)က ႐ႈတ္ခ်လုိက္သည္။

ျမန္မာအစိုးရ၏ ယင္းစည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ားသည္ အာဆီယံ ပဋိညာဥ္ စာခ်ဴပ္ပါ အေျခခံ
က်သည့္ လြတ္လပ္မႈမ်ား၊

လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ျမွင့္တင္ေရး၊ လူမႈ
အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ တရားမွ်တမႈတုိးတက္ေရး

ဆုိင္ရာမ်ားအား ခ်ိဴးေဖာက္ သည့္ အျပဳအမူမ်ိဴးျဖစ္၍
လက္ခံႏုိင္စရာမရွိေၾကာင္း RSF ၏ အဂၤါေန႔က ထုတ္ျပန္သည့္

ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူမ်ားအား ကမၻာေပၚတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ
အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ျပတ္ေတာက္

သြားေစရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ အင္တာနက္တင္းက်ပ္မႈမ်ားကို
ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း RSF က ေျပာဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ RSF ေၾကညာခ်က္၌ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာအစုိးရသစ္အား

ေဒသတြင္းဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားကို
လုိက္နာေစာင့္ထိန္းရန္

တြန္းအားေပးသင့္သည္ဟု တိုက္တြန္းထားသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး၏ လတ္တေလာ ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ Public Access
Centre(PAC)မ်ားလုိက္နာရမည့္

စည္းကမ္းခ်က္ ဥပေဒတြင္ အခ်က္ ၁၂ ခ်က္ပါ၀င္ၿပီး လုိက္နာျခင္းမရွိပါက
လုိင္စင္ပိတ္သိမ္း အေရးယူသြားမည္ဟု ဆိုသည္။

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားတြင္ အင္တာနက္ဆုိင္မ်ားသည္ လာေရာက္အသံုးျပဳသူမ်ားဧ။္
အမည္၊ မွတ္ပံုတင္နံပါတ္၊ ႏုိင္ငံျခားသား

ျဖစ္လွ်င္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္၊ ဆက္သြယ္ရမည့္ ဖုန္းနံပါတ္၊ လိပ္စာမ်ား
ကုိမွတ္ပံုတင္ထားရွိရမည္ စသည္တို႔ ပါ၀င္သည္။

အင္တာနက္စနစ္ကိုအသံုးခ်၍ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးမွ ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိသည့္
ႏုိင္ငံတကာဖုန္းေခၚဆုိမႈမ်ားကိုလည္း

မျပဳလုပ္ရဟု ပါ၀င္သည္။ထုိ႔အျပင္ အင္တာနက္ဆုိင္မ်ားဧ။္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္
Floopy Drive ၊ CD Drive ၊ USB Port ႏွင့္

အျခား External Driveမ်ား တပ္ဆင္ထားျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္း မျပဳရဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ PAC မ်ားသို႔ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားက
လုိအပ္ပါက ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးမႈမ်ားလည္း

ျပဳလုပ္ ပုိင္ခြင့္ရွိေၾကာငး္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဧ။္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္
အက်ိဴးစီးပြားကို ထိခုိက္ေစႏုိင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္

ေပါက္ၾကားမႈမ်ား မရွိေစရန္ အင္တာနက္ဆုိင္မ်ားသည္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား
လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး

ေဖာက္ဖ်က္လွ်င္ ဥပေဒ အရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး၏
စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၌ ပါရွိသည္။

အင္တာနက္ ဆိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသုိ႔
သံုးစြဲသူမွတ္တမ္းအား ၁ လ တႀကိမ္ေပးပုိ႔ရန္၊

ျမန္ မာ့ဆက္သြယ္ေရးမွ တရား၀င္ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိေသာ Software မ်ား၊
Program မ်ား အသုံးမျပဳရန္ စသည့္

အင္တာနက္ ဆုိင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တင္းက်ပ္သည့္ဥပေဒမ်ားထုတ္ျပန္မႈေၾကာင့္
အခက္အခဲႀကံဳေနၾကရေၾကာင္း

အင္တာနက္ဆုိင္လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားက ေျပာသည္။

“USBအသံုးျပဳတာေတြ တားျမစ္ထားေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔ အခက္ႀကံဳရတယ္၊
သံုးစြဲသူ လူငယ္ေတြ အမ်ားစုက Memory

Stick ေလးေတြထဲမွာ သီခ်င္းကူးတာေတြ၊ ၀က္ဘ္ဆိုက္ေတြကေန သူတို႔လုိခ်င္တဲ့
အခ်က္အလက္ေတြ ကူးယူတာမ်ိဴး သံုးၾက

တာဆိုေတာ့ ဆုိင္ကစက္ေတြမွာ CD Drive တုိ႔ USB port တုိ႔ မတပ္ထားရင္
အဆင္မေျပဘူး၊ စည္းကမ္းထုတ္ထားေတာ့

က်ေနာ္ တုိ႔ဆုိင္က ႏုိင္ငံတကာဖုန္းေခၚတဲ့၀န္ေဆာင္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်လုိက္တယ္၊
က်န္တာကေတာ့

သံုးစြဲသူေတြအဆင္ေျပေအာင္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနဆဲပါ”ဟု ရန္ကုန္
ကမာ႐ြတ္ၿမိဳ႕နယ္ လွည္းတန္းရွိ

အင္တာနက္ဆုိင္ရွင္တဦးကေျပာ ျပသည္။

ယခင္က အင္တာနက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္
လုပ္ငန္းလုိင္စင္ေၾကးမ်ားကုိ ျမန္မာအင္ဖုိတက္ ၀င္းအတြင္းရွိ

ျမန္ မာ တယ္လီပုိ႔ သို႔ ေပးေဆာင္ရၿပီး ယခုလမွစတင္ကာ
ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးသုိ႔ေပးေဆာင္ရန္ ညႊန္ၾကားထားၿပီး

လုိင္စင္ေၾကး သြားသြင္းသည့္ ဆုိင္ရွင္မ်ားအား
အဆိုပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားေပးသည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာင္ဥကၠလာပ

ၿမိဳ႕နယ္မွ အင္တာနက္ ဆုိင္ရွင္ မသင္းသင္း က ေျပာျပသည္။

“လြန္ခဲ့တဲ့၂ လေလာက္ကစၿပီးေတာ့မွ ႏုိင္ငံတကာ ဖုန္းေခၚဆိုမႈေတြ
မျပဳလုပ္ဖုိ႔ စည္းကမ္းထုတ္ပါတယ္၊ Voice Mailမွန္သမွ်

ေပးမသံုးတာပါ၊ ဒီလုိထုတ္ျပန္လုိက္တဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံတကာကုိ
ဖုန္းေခၚဆုိၾကမယ့္ သံုးစြဲသူေတြက အေရးယူခံရမွာ စုိးရိမ္ၿပီး

လာေရာက္ သံုးစြဲသူေတာ့ နည္းသြားပါတယ္၊ အစ္မတို႔ဆုိင္ကေတာ့
သံုးစြဲသူကေခၚခ်င္ရင္ ေခၚေပးပါတယ္၊

သူတုိ႔စည္းကမ္းေတြအတုိင္း လိုက္နာေနရင္ေတာ့ ဘာမွ လုပ္ကိုင္လုိ႔ရေတာ့မွာ
မဟုတ္ဘူး”ဟုလည္း ဆိုသည္။

အင္တာနက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ကြန္ပ်ဴတာပညာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဥပေဒႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတုိက္ႏွင့္ ေၾကးနန္း၀န္ႀကီး

ဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္(၃/၂၀၀၂)အရ တားျမစ္ခ်က္မ်ား၊
အခါအားေလ်ာ္စြာ အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္

၀န္ႀကီး ဌာနမ်ားမွ ထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔ ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား
လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း

သိရသည္။Rest of your post

0 comments:

 
----------------------------------------- */ /* EOT ----------------------------------------- */