“၂၀၁၀ ကမၻာ့ လူအခြင့္အေရး၏ တိုက္ပြဲႏွစ္” ျမန္မာ့ေသြးအနီေရာင္ မညစ္ေစနဲ ့။ စစ္က်ြန္ဘ၀လႊတ္ေျမာက္ၾကဖို ့ ေတာ္လွန္ွေရးသို ့့ အသင့္ျပင္

Saturday, May 21, 2011

“ကရုဏာလက္ ေသြးလွဴဒါန္းျခင္း

“ကရုဏာလက္” လူမွဳအက်ိဳးျပဳလူငယ္မ်ား ၏
လူမွဳအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္အေရးေပၚေသြးလွဴဒါန္းျခင္းသည္ လည္းတခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ေဆးရံု၊ေဆးခန္းမ်ားတြင္အေရးေပၚေသြးလိုအပ္ေနေသာ ခ်ိဳ
့တဲ့ႏြမ္းပါးလူနာမ်ား

အားအခမဲ့ေသြးလွဴဒါန္းျခင္းကို “ကရုဏာလက္” လူငယ္မ်ားက ဇီ၀ိတဒါနအျဖစ္
လွဴဒါန္းခဲ့ၾကပါသည္။အေရး

ေပၚေသြးလွဴဒါန္းျခင္းျဖစ္သျဖင့္အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္မွတ္တမ္းမတင္ျဖစ္ခဲ့ေသာေသြးလွဴရွင္လူငယ္မ်ား

အားအထူးေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ယခုမွတ္တမ္းတင္ထားျဖစ္ေသာ ေသြးလွဴရွင္ “ကရုဏာလက္”
လူငယ္မ်ား

အားဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ယခု ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းအားျဖန္
့ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ေသြးလွဴရွင္လူငယ္မ်ား၏ ဇီ၀ိတဒါ

နကုသိုလ္အား ကရုဏာလက္ အေနျဖင့္သာဓုအႏုေမာဒနာျပဳပါသည္။ျမန္မာလူငယ္မ်ားတိုင္းျပည္

ႏွင့္ျပည္သူလူထု၏ေကာင္းက်ိဳးအားယခုထက္ပို၍သယ္ပိုးထမ္းရြက္ႏိုင္ၾကပါေစ။

အမွတ္စဥ္ ေသြးအလွဴ ေသြးလက္ခံ အသက္ ေသြးအမ်ိဳးအစား လွဴေသာေန႕
ျဖစ္ပြားသည္႔

ရွင္အမည္ သူအမည္
ေရာဂါ၁။ ရွင္ဥာဏ မလြင္ျဖိဳးျဖိဳးသန္႕ ၅ႏွစ္ A
၂၉.၆.၂၀၁၀ ေသြးကင္ဆာ

၂။ ဦးေအးကို မဂ်ဴးဂ်ဴးလွဳိင္ ၅ႏွစ္ B
၂၉.၆.၂၀၁၀ ေသြးကင္ဆာ

၃။ ကိုေဇာ္ထူးေအာင္ ေမာင္မင္းသိန္း ၁၃ႏွစ္ O ၂.၇.
၂၀၁၀ ရုိးတြင္းျခင္ဆီ


အားနည္း

၄။ ကိုခိုင္မ်ိဴးေအာင္ ေမာင္ေက်ာ္ေက်ာ္မ်ိုဳး ၁၀ႏွစ္ A ၂
.၇.၂၀၁၀ ေသြးျဖဴဥနည္း

၅။မသက္ထက္စံ ဦးစံေအးေက်ာ္ ၄၉ႏွစ္ A ၁၀.၇.၂၀၁၀
ေသြးကင္ဆာ

၆။မနန္းသန္းသန္းေ႒း ဦးစံေအးေက်ာ္ ၄၉ႏွစ္ B ၁၀.၇.၂၀၁၀
ေသြးကင္ဆာ

၇။ဦးနႏၵ၀ံသ ေမာင္ေက်ာ္ေက်ာ္မ်ိဳး ၁၀ႏွစ္ O ၁၃.၇.
၂၀၁၀ ေသြးျဖဴဥနည္း

၈။ဦးသုစိတၱ ေမာင္ညီဇင္ထက္ ၄ႏွစ္ B ၁၃.၇.
၂၀၁၀ ေသြးမတတ္


ေရာဂါ

၉။ကိုေအာင္ဆန္းျမင့္ ေမာင္ရဲမင္းႏူိင္ ၁၅ႏွစ္ AB ၂.၄.၂၀၁၀
ေသြးျဖဴဥနည္း

၁၀။ကိုသီဟသန္း၀င္း မဥမၼာခိုင္ ၂၄ႏွစ္ A ၂၃.၄.၂၀၁၁
ကေလးမီးဖြား

၁၁။ကိုလင္းလင္းထြန္း ေဘဘီလွလွစိုး ၃ ရက္ O ၂၅.၄.၂၀၁၁
အသား၀ါ

၁၂။ကိုေအာင္ကိုကိုလြင္ မ၀င္းပပ ၄၁ႏွစ္ B ၂၆.၄.၂၀၁၁
ကေလးမီးဖြား

၁၃။ကိုႏူိင္သန္း၀င္းထြန္း Babyခင္မ်ိဳးသြယ္ ၂ ရက္ A ၉.၅.၂၀၁၁
အသဲေရာင္


အသား၀ါ

၁၄။ကိုခ်စ္ရန္တိုး Babyခင္မ်ိဳးသြယ္ ၂ ရက္ A ၉.၅.၂၀၁၁
အသဲေရာင္


အသား၀ါ

၁၅။ကိုေအာင္ေဇာ္၀င္း မသန္းသန္းေ႒း ၃၈ႏွစ္ B ၁၀.၅.၂၀၁၁
ကေလးမီးဖြား

၁၆။ကိုျမတ္မင္းကို မသူဇာခိုင္ ၁၉ႏွစ္ B ၁၀.၅.၂၀၁၁
ကေလးမီးဖြား

၁၇။ကိုေ၀လင္းထြန္း ဦးေအးျမင့္ ၅၂ႏွစ္ O ၁၀.၅.၂၀၁၁
အသဲ၊အဆုပ္

၁၈။ကိုထြန္းမိုင္ဟိန္း မခိုင္ ၂၃ႏွစ္ A ၁၃.၅.၂၀၁၁
ေသြးအားနည္း

၁၉။ကိုထူးေအာင္ ေဒၚစန္းစန္း၀င္း ၃၇ႏွစ္ O ၁၃.၅.၂၀၁၁
သားအိမ္ေရာဂါ

၂၀။ကုိမင္းသီဟတင့္ မခုိင္ ၂၃ႏွစ္ A ၁၃.၅.၂၀၁၁
ေသြးအားနည္း

၂၁။ကုိေမာင္ခိုင္ Babyသီတာ၀င္း ၃ ရက္ O ၁၇.၅.၂၀၁၁
အသဲေရာင္အသား၀ါ

၂၂။ကိုလျပည့္ဦး ေဒၚစန္းစန္း၀င္း ၃၇ ႏွစ္ O ၁၉.၅.၂၀၁၁
သားအိမ္ေရာဂါRest of your post

0 comments:

 
----------------------------------------- */ /* EOT ----------------------------------------- */