“၂၀၁၀ ကမၻာ့ လူအခြင့္အေရး၏ တိုက္ပြဲႏွစ္” ျမန္မာ့ေသြးအနီေရာင္ မညစ္ေစနဲ ့။ စစ္က်ြန္ဘ၀လႊတ္ေျမာက္ၾကဖို ့ ေတာ္လွန္ွေရးသို ့့ အသင့္ျပင္

Saturday, June 18, 2011

အစုိးရသစ္ အခြန္ တင္းက်ပ္ေတာ့မည္

နရီလင္းလက္ Friday, 17 June 2011 17:03
အစုိးရသစ္လက္ထက္ ေျပာင္းလဲလိုက္သည့္ အခြန္ဥပေဒသစ္ေၾကာင့္ လာမည့္ ဇူလိုင္လမွ စတင္၍ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ရရွိခဲ့ေသာ ၀င္ေငြအေပၚ အခြန္ေပးေဆာင္ ရမည္ျဖစ္ရာ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေငြေၾကးက်ပ္တည္းမႈ ႀကံဳေတြ႔လာႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

18215-myanmar_currency၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒအရ အျမတ္ခြန္ဥပေဒသည္ ပ်က္ျပယ္သြားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခင္ “အျမတ္ခြန္ ဥပေဒ” ျဖင့္ ေပးေဆာင္ေနရသည့္ အခြန္ထမ္းမ်ားကို “၀င္ေငြခြန္ ဥပေဒ” ျဖင့္ ယခု ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ စတင္ကာ ေျပာင္းလဲ ေကာက္ခံရန္ ျပည္တြင္း အခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနက ယခုလအတြင္း တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ယခင္က အျမတ္ခြန္ ဥပေဒ၊ ၀င္ေငြခြန္ ဥပေဒ ဟူ၍ ၂ မ်ဳိးရွိရာ၊ တဦးပိုင္ကုမၸဏီႏွင့္ တဦးတည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ အျမတ္ခြန္ ဥပေဒျဖင့္ ေပးေဆာင္ရၿပီး၊ ကုမၸဏီ၊ သမ၀ါယမအသင္း၊ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၀င္ေငြခြန္ ဥပေဒျဖင့္ ေပးေဆာင္ရသည္။

ယခင္အျမတ္ခြန္ ဥပေဒျဖင့္ တဦးတည္းပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားကို ေကာက္ခံစဥ္က တႏွစ္လွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀၀ မွ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ ၾကား ၀င္ေငြရွိသူသည္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ ႏွင့္ က်ပ္ ၂၀၀၀၀ ၾကား ၀င္ေငြ ရွိသူသည္ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္ ၂ သိန္း ႏွင့္ ၃ သိန္းၾကား ၀င္ေငြရွိသူသည္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္ သိန္း ၂၀ ႏွင့္ ၄၀ ၾကား ၀င္ေငြရွိသူသည္ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းစသျဖင့္ေပးေဆာင္ရ သည္။

အျမတ္ခြန္ ဥပေဒမွ ၀င္ေငြခြန္ ဥပေဒျဖင့္ ေျပာင္းလဲ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ေနာက္တြင္ အခြန္ထမ္း၏ တႏွစ္ ၀င္ေငြသည္ က်ပ္ ၃ သိန္းႏွင့္အထက္ရရွိပါက ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒျဖင့္ ယခင္ကတည္းက ထမ္းေဆာင္ေနရသည့္ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီမ်ားသည္ တႏွစ္အသားတင္ အျမတ္ေငြ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားသည္ အသားတင္အျမတ္ေငြ၏ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အေျပာင္းအလဲမရွိ ကုမၸဏီမ်ားဆိုင္ရာ အခြန္႐ံုးတြင္ ဆက္လက္ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံျခားေငြ ရွာေဖြေပးသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္မူ အသားတင္အျမတ္၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အေျခပစၥည္း (အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ၊ ေမာ္ေတာ္ကား၊ စက္႐ံု၊ တိုက္ခန္း) မ်ား ေရာင္းခ်သည့္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ အျမတ္ေငြ က်ပ္ ၅၀၀၀၀ ေက်ာ္ပါက ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း စသျဖင့္ လုပ္ငန္းအလိုက္၊ ၀င္ေငြအလႊာအလိုက္ ၀င္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အျမတ္ခြန္ မေကာက္ခံေတာ့ဟု ဆိုေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ ၀င္ေငြခြန္ျဖင့္ ျပန္လည္ ေကာက္ခံျခင္းသည္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ေနရသည့္ လူထုအတြက္ အေျပာင္းအလဲတခု မဟုတ္ဟု အခြန္ ဥပေဒဆိုင္ရာ ေဆာင္းပါးႏွင့္စာေပမ်ား ေရးသားေနသည့္ ဦးဟန္ထြန္း (အခြန္) က ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။

သို႔ရာတြင္ ယခင္က တင္းၾကပ္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုႏွစ္မွ စတင္၍ ၀င္ေငြခြန္ ဥပေဒျဖင့္ စတင္ေပးေဆာင္ရမည့္ ပုဂၢလိက တဦးခ်င္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ တဦးခ်င္း ပုဂၢဳိလ္တို႔ စုေပါင္းထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ၀င္ေငြေၾကညာလႊာႏွင့္အတူ သက္ဆိုင္ရာ ၀င္ေငြႏွစ္အတြက္ စာရင္းရွင္းတမ္း တေစာင္ကို ပူးတြဲတင္ျပရမည္ဟု အစိုးရပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။

၀င္ေငြခြန္ ဥပေဒျဖင့္ စတင္ထမ္းေဆာင္သည့္ ႏွစ္တြင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါ စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ခက္ခဲသည့္ အေနအထားျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားက ဆိုသည္။

အစိုးရပိုင္ သတင္းစာမ်ားက ၀င္ေငြေၾကညာလႊာ တင္သြင္းရန္ ေၾကညာခဲ့ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အခြန္႐ံုးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကလည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ေခၚယူေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စီးပြားေရး ပညာရွင္ ခင္ေမာင္ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ) က “တႏိုင္ငံလံုးမွာရွိတဲ့ အေသးစား၊ အလတ္စားမက်န္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေကာက္သြားမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပါပဲ” ဟု ေျပာသည္။

ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံသားတိုင္း အခြန္ေဆာင္ရန္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း၊ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္က ၀င္ေငြခြန္၊ ကုန္သြယ္ခြန္၊ အျမတ္ခြန္ အပါအ၀င္ အခြန္ကိစၥအမ်ားစုကို တင္းက်ပ္မႈမရွိဘဲ အျပဳသေဘာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခု ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲလာခ်ိန္တြင္ အခြန္ဆိုင္ရာ တင္းက်ပ္ေသာ ဥပေဒမ်ား ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခြန္တိမ္းေရွာင္သူမ်ားအတြက္ ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ တရားစြဲဆို ေထာင္ခ် အေရးယူႏိုင္ေသာ အခ်က္ပါ၀င္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခု ၀င္ေငြခြန္ ဥပေဒျဖင့္ စတင္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ အခြန္ထမ္းမ်ားသည္ အခြန္ေငြ ပိုေပးေဆာင္ရႏိုင္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္ေျပာဆို ေနၾကသည္။

က်ံဳေပ်ာ္ၿမိဳ႕ရွိ ဓာတ္ပံုတိုက္ပိုင္ရွင္တဦးက “အရင္တုန္းက ၀င္ေငြေၾကညာလႊာဆိုတာ ကိုယ္ရသေလာက္ေငြေလးကို တႏွစ္မွာ ဘယ္ေလာက္ ရပါတယ္ဆိုၿပီး တင္လိုက္ရင္ရၿပီ။ အခု ၀င္ေငြေၾကညာလႊာအျပင္၊ စာရင္းနဲ႔ တြဲတင္ရမယ္ဆိုေတာ့ အေသးစိတ္ တလခ်င္းစီရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ သံုးစြဲေငြ၊ က်န္ေငြ ဘယ္ေလာက္ဆိုၿပီး စာရင္းျပဳစုၿပီး ၀င္ေငြေၾကညာလႊာနဲ႔ တြဲတင္ရမယ္ဆို တာမ်ဳိးေျပာင္းသြားတယ္” ဟု ေျပာသည္။

“အရင္ႏွစ္ေတြက တႏွစ္ကို အျမတ္ခြန္ က်ပ္ ၄ ေသာင္းက်တယ္။ ဒီႏွစ္ကေတာ့ အေသးစိတ္ စာရင္းေတြနဲ႔ တြဲတင္ရမယ္။ အာဏာပိုင္ေတြ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ၁ ႏွစ္ ၀င္ေငြ က်ပ္ ၃ သိန္းက လုပ္ငန္းတိုင္း ရႏိုင္တာဆိုေတာ့ အစိုးရအတြက္ တေယာက္ခ်င္းစီကေန ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ၀င္ေငြခြန္ေတြ ပိုၿပီးရလာမွာေပါ့။ ျပည္သူေတြဘက္ကေတာ့ ၀င္ေငြခြန္က ပိုက်လာမယ့္ သေဘာမ်ဳိးရွိေနတယ္” ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ၀င္ေငြႏွစ္အတြင္း လစာေခါင္းစဥ္မွ ၀င္ေငြ ၃၀၀၀၁ က်ပ္ႏွင့္အထက္ရရွိသူသည္ ၀င္ေငြ ေၾကညာလႊာေပးပို႔ရန္ မလိုေသာ္လည္း အလုပ္ရွင္သည္ မိမိအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လစာႏွစ္ခ်ဳပ္စာရင္းကို ေပးပို႔ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ေၾကညာထားသည္။

လစာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၀င္ေငြရရွိသူသည္ ၀င္ေငြခြန္ ဥပေဒအရ လစာ၀င္ေငြ က်ပ္ ၃၀၀၀၀ မွ ၅၀၀၀၀ ၀င္ေငြရွိသူ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၀င္ေငြ ၅၀၀၀၀ မွ ၇၀၀၀၀ ရရွိ သူတုိင္း ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၇၀၀၀၀ မွ ၉၀၀၀၀ ၾကားရရွိသူတုိင္း ၁၆ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၉၀၀၀၀ မွ ၁၁၀၀၀၀ ရရွိသူတုိင္း ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၁၁၀၀၀၀ မွ ၁၅၀၀၀၀ အၾကားရရွိသူတိုင္း ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၁၅၀၀၀၀ မွ ၂၀၀၀၀၀ အၾကား ရရွိသူတိုင္း ၁၉ ရာခုိင္ႏႈန္း စသည့္ ျဖင့္ရရွိေသာ ၀င္ေငြေပၚမူတည္ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး လစာ ၅၀၀၀၀၀ ေက်ာ္လွ်င္ အခြန္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွစ္စဥ္ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ သည္။

“တိုင္းျပည္မွာေနရင္ တိုင္းျပည္က ခ်မွတ္တဲ့ အခြန္ေဆာင္ရမယ္ဆိုတာ ဥပေဒပဲေလ။ ဒါကို လိုက္နာရမယ္။ တဖက္ကလည္း စည္းကမ္းတက်နဲ႔ ဥပမာ ၀န္ထမ္းဆိုရင္လည္း ရေနတဲ့ လစာေငြပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ လုပ္ငန္းရွင္ဆိုလည္း အျမတ္ရေနတဲ့ ေငြေပၚ မူတည္ၿပီး သင့္ေတာ္တဲ့ ႏႈန္းတခု သတ္မွတ္ထားေပးတာမ်ိဳး ျဖစ္သင့္တယ္” ဟု IT ပစၥည္း အေရာင္းဆိုင္ ဖြင့္လွစ္ထားသူ ကိုထြန္းထြန္းက ေျပာသည္။

၎က ဆက္လက္၍ “အခြန္ထမ္းဘက္က တာ၀န္ေက်သလို အခြန္ေကာက္ခံသူေတြကလည္း ကိုယ့္တိုင္းသူျပည္သားအတြက္ တဖက္ကေန က်န္းမာေရးစရိတ္၊ ပညာသင္ၾကားေရးစရိတ္ေတြမွာ ဘယ္လို ျပန္စီစဥ္ေပးမလဲ။ ဘာျပန္လုပ္ေပးမလဲဆိုတာေတြ စဥ္းစားရမယ္။ ဒါမွလည္း အာဏာပိုင္ေတြ ေျပာေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတာ ပီသမွာေလ။ အခြန္ေကာက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ က်ေတာ့ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ေတာ္ ပီသေအာင္ ေကာက္တယ္၊ ျပည္သူေတြကို ခံစားခြင့္ျပန္ေပးရမယ့္ အခ်ိန္မွာလည္း ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ ပီသေအာင္ က်င့္သံုးႏိုင္ဖို႔လိုတယ္ ” ဟု ေျပာသည္။

အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ ဗဟိုအစိုးရသည္ အခြန္အမ်ိဳးအစားမ်ားအနက္ အခြန္ ၁၉ မ်ဳိးကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားကို လႊဲေျပာင္း တာ၀န္ေပးအပ္လိုက္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗဟုိအစိုးရ၏ အခြန္ေကာက္ခံမႈမွ ရရွိသည့္ ၀င္ေငြသည္ ေလ်ာ့နည္းလာမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၀င္ေငြခြန္ကို စည္းၾကပ္ရာတြင္ ယခင္ကထက္ ပိုမို ေကာက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း အခြန္ကြ်မ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္သည္။

တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားက ေကာက္ခံရရွိလာသည့္ ၀င္ေငြခြန္ကို ဗဟိုအစုိးရသို႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ကုမၸဏီမ်ားဆိုင္ရာ အခြန္႐ံုးတြင္ ၀င္ေငြခြန္ အမ်ားဆံုးေပးသြင္းသည့္ ကုမၸဏီ ၁၀ ခုကို အစုိးရမွ တရား၀င္ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါ စာရင္းမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထင္ရွားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ကုမၸဏီ အုပ္စုႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ထူး၊ ေအးရွားေ၀ါလ္၊ မက္စ္ျမန္မာ၊ ယုဇန၊ IGE၊ ACE၊ ေဇကမာၻ၊ ဧဒင္ စသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမပါ၀င္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ကုမၸဏီတခုက ၎တို႔ ေပးသြင္းသည့္ အခြန္ေငြ ပမာဏႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ အခြန္႐ံုးသို႔ ေစာဒကတက္ ေမးျမန္းခဲ့ရာ အေမရိကန္ ေဒၚလာႏွင့္ ေပးေဆာင္သည့္ အခြန္ေပးသြင္းေငြမ်ားကို အခြန္႐ံုးက အစိုးရေငြလဲလွယ္ႏႈန္း တေဒၚလာလွ်င္ ၆ က်ပ္ျဖင့္ တြက္ခ်က္ေဖာ္ျပေၾကာင္း သိရသည္။

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအမ်ားစုကို ထိန္းခ်ဳပ္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ စီးပြားေရးဦးပိုင္ လီမိတက္၏ အခြန္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ႏုိင္ငံေတာ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ စာရင္းစစ္အဖြဲ႔မွတဆင့္ စစ္ေဆးၿပီး လုိအပ္ေသာအခြန္မ်ား ေပးေဆာင္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ တျခားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သို႔ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးဦးပုိင္ လီမိတက္မွာမူ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ မလိုေသာ စစ္တပ္ပုိင္ စီးပြားေရးကုမၸဏီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။Rest of your post

0 comments:

 
----------------------------------------- */ /* EOT ----------------------------------------- */