“၂၀၁၀ ကမၻာ့ လူအခြင့္အေရး၏ တိုက္ပြဲႏွစ္” ျမန္မာ့ေသြးအနီေရာင္ မညစ္ေစနဲ ့။ စစ္က်ြန္ဘ၀လႊတ္ေျမာက္ၾကဖို ့ ေတာ္လွန္ွေရးသို ့့ အသင့္ျပင္

Sunday, June 26, 2011

လႊတ္ေတာ္ ေခၚရန္ အေၾကာင္း ေပၚလၽွင္ လႊတ္ေတာ္ ျပန္ေခၚမည္

ေပးပို ့သူ -eimmet mahotpar
http://www.yoyarlay.com/localnews/local-news/politic/8971-2011-06-25-04-10-12
ပထမအႀကိမ္ ပုံမွန္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ား ကုန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္
ဇန္နဝါရီလ (၃၁) ရက္ေန႔ မွ မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔ အထိ က်င္းပ အၿပီး ရပ္နား

ထားခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ အစည္းေဝး မ်ားကို ထပ္မံ ေခၚယူရန္ အေၾကာင္း
ေပၚေပါက္ပါက လႊတ္ေတာ္ ျပန္ေခၚမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ လႊတ္ ေတာ္ ဥကၠ႒

သူရဦးေရႊမန္းက ယေန႔ ေျပာၾကားသည္။

ယေန႔ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၊ ျပည္လမ္းရွိ ရန္ကုန္တိုင္း
ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္႐ုံးတြင္ က်င္းပ သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၏
လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ

ရွင္းလင္းပြဲတြင္ တက္ေရာက္ လာၾက သည့္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္းရွိ
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၊

ကုန္သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စက္မွုလက္မွု လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း ဥကၠ႒ ၊ ဒုတိယ
ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ အမႈေဆာင္မ်ား၊ ျပည္တြင္း ပုဂၢလိက သတင္းစာဆရာမ်ားကို ၎က

အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

ပထမအႀကိမ္ ပုံမွန္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပၿပီး တစ္ႏွစ္မၾကာခင္
ၾကားကာလအတြင္း ပုံမွန္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝမ်ား ျပန္ေခၚမည္ ျဖစ္ရာ

လႊတ္ေတာ္ ေခၚရက်ိဳးနပ္ ေစရန္ လႊတ္ေတာ္ မ်ားေရာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
အေနႏွင့္ပါ အထူးႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူနိုင္ေရးမွာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အသီးသီး၏ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား
မည္မၽွ ျမန္ျမန္ ဆန္ဆန္ တင္သြင္းနိုင္သနည္း ဆိုေသာ အခ်က္

အေပၚတြင္လည္း မူတည္ေန သည့္အတြက္ ကိုယ္စား လွယ္မ်ား အေနႏွင့္ မိမိတို႔
သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အလိုက္၊ နယ္ေျမေဒသအလိုက္၊

အေၾကာင္းအရာမ်ားအလိုက္ ျပည္သူလူထုအက်ိဳး၊ နိုင္ငံသားမ်ားအက်ိဳး၊
ျပည္ေထာင္စု အက်ိဳး အလို႔ငွာ လိုအပ္ခ်က္ ရွိေနသည္မ်ားကို ဥပေဒၾကမ္းအျဖစ္

ရွာေဖြျပင္ဆင္ ျပဳစုကာ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း
သူရဦးေရႊမန္းက ရွင္းလင္း ေျပာၾကား သည္။

လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ားကို သုံးမ်ိဳး က်င္းပေလ့ ရွိရာ 'လႊတ္ေတာ္ပုံမွန္
အစည္းအေဝးကို ဥကၠ႒က တစ္ႏွစ္လၽွင္ အနည္းဆုံး တစ္ႀကိမ္ ေခၚယူ က်င္းပရမည္။

ပုံမွန္အစည္းအေဝး တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ တစ္ႀကိမ္အၾကား အရွည္ၾကာဆုံး ကာလသည္
၁၂လထက္ မပိုေစရ။ ဒုတိယအႀကိမ္ ပုံမွန္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝမွစ၍

လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ားကို အနည္းဆုံး ၂၁ရက္ ႀကိဳတင္ ဖိတ္ၾကားရမည္။
လႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေဝး ေခၚယူရန္ ရွိပါက အနည္းဆုံး ၁၅ရက္ ႀကိဳတင္

ဖိတ္ၾကားရမည္။ လႊတ္ေတာ္အေရးေပၚ အစည္းအေဝး ေခၚယူရန္ ရွိပါက အနည္းဆုံး
သုံးရက္ ႀကိဳတင္ ဖိတ္ၾကားရမည္' ဟု 'ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ

ဥပေဒႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား'၊ 'အမ်ိဳးသား
လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား'၊
'ျပည္သူ႔

လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား'
စာအုပ္တို႔တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ဥေပဒၾကမ္းမ်ား တင္သြင္းရန္ ဆိုသည့္တာဝန္သည္

လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သာမက အစိုးရႏွင့္ institutions
လူမွုအဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးမ်ား ကလည္း ၎တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား

တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံးကလည္း
အထက္ေဖာ္ျပပါ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား Institutions မ်ား
ဥပေဒၾကမ္းမ်ား၊

ျပဳစုတင္သြင္း နိုင္ေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းကူညီၾကရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း
လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က သတိေပး ေျပာၾကားသည္။ ေပၚထြက္လာမည့္ ဥပေဒမ်ားသည္

ျပည္သူလူထု အက်ိဳး၊ နိုင္ငံေတာ္ အက်ိဳးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အက်ိဳးကို
ကိုယ္စားျပဳသည့္ ဥပေဒမ်ား ျဖစ္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ လက္ရွိ အေျခအေနသည္
အစိုးရ

ေျပာင္းသြားၿပီး စနစ္တစ္ခု ေျပာင္းသြားေသာ္လည္း တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ
က်င့္သုံးေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားသည္ ျပည္သူလူထု၊

နိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအတြက္ မည္မၽွ အက်ိဳးရွိသနည္း။
လက္ေတြ႕က်ျခင္း ရွိမရွိ၊ ျပည္သူ႔အက်ိဳး ထိခိုက္မွု ရွိ မရွိ ေသခ်ာစြာ
ေလ့လာ သုံးသပ္၍

ျပင္ဆင္သင့္သည္မ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖဳတ္ပယ္ သင့္သည္မ်ားကို
ျဖဳတ္ပယ္ျခင္း တို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္းက
ရွင္းလင္း

ေျပာၾကားသည္။
Rest of your post

0 comments:

 
----------------------------------------- */ /* EOT ----------------------------------------- */