“၂၀၁၀ ကမၻာ့ လူအခြင့္အေရး၏ တိုက္ပြဲႏွစ္” ျမန္မာ့ေသြးအနီေရာင္ မညစ္ေစနဲ ့။ စစ္က်ြန္ဘ၀လႊတ္ေျမာက္ၾကဖို ့ ေတာ္လွန္ွေရးသို ့့ အသင့္ျပင္

Sunday, June 26, 2011

တရုတ္ႏိုင္ငံေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ

ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား တရိပ္ရိပ္ျမင့္ တက္လာ ေနမႈကို အစိုးရမွ ထိန္းခ်ဳပ္ ေပးပို ့သူ -eimmet mahotpar
ႏိုင္ရန္ အားထုတ္ ေနေသာ္ လည္း ယခုဇြန္လသည္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံအတြင္း ေငြေၾကး
ေဖာင္းပြမႈအျမင့္ဆံုး အမွတ္သို႔ ေရာက္ရွိေန ေၾကာင္း ကို တာဝန္ရွိသူမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားၾကသည္။

၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေမလတြင္ မိးဖိုေခ်ာင္သံုးကုန္ပစၥည္း ေစ်းႏႈန္း မ်ားထက္
ယခုႏွစ္ ေမလတြင္ ၅ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးလာ ခဲ့ေၾကာင္းႏိုင္ယွဥ္

ေဖာ္ျပထားသည္။ စားေသာက္ကုန္မွာ ၁၁ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္လာ
ေနေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။ အစားအေသာက္ႏွင့္ အိမ္သံုးပစၥည္း ေစ်း ႏႈန္း

မ်ားျမင့္ တက္လာေနၿပီး အိမ္သံုးစရိတ္မ်ားႀကီး ျမင့္လာေနမႈမွာ ႏိုင္ငံေရး
မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ ေပၚလာႏိုင္သည့္ အေျခအေနကိုပါ
တြန္းပို႔သလိုျဖစ္ေနေၾကာင္း

စိုးရိမ္ေနၾကသည္။

တ႐ုတ္အစိုးရအေနျဖင့္ ပံုမွန္ တိုးလာေနေသာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ႏႈန္း ၄
ရာခိုင္ႏႈန္းကို ထိန္းထားေန ရသည္။ ႏိုင္ငံ၏ ဗဟုိဘဏ္အတိုး ႏႈန္းမွ ၂ဝ၁ဝ

ေအာက္တိုဘာမွ စ၍ ၄ ဆမွ် တင္လိုက္ၾကသည္။ ဘဏ္မ်ားမွ ေငြေခ်းယူမႈ ပမာဏကို
ဟန္႔တား ထားရန္ႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္မႈမ်ားကို ထိန္းထား

ႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေလ့လာသံုးသပ္ သူမ်ားက ေနာက္ထပ္
ဘဏ္တိုးမ်ားကိုပါ တိုးျမႇင့္ လာႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ အာရွေဒသ တစ္ခြင္တြင္
ေငြေၾကး

ေဖာင္းပြလာမႈ က စိုးရိပ္ပူပန္စရာမ်ား ျဖစ္လာေန သည္။Rest of your post

0 comments:

 
----------------------------------------- */ /* EOT ----------------------------------------- */