“၂၀၁၀ ကမၻာ့ လူအခြင့္အေရး၏ တိုက္ပြဲႏွစ္” ျမန္မာ့ေသြးအနီေရာင္ မညစ္ေစနဲ ့။ စစ္က်ြန္ဘ၀လႊတ္ေျမာက္ၾကဖို ့ ေတာ္လွန္ွေရးသို ့့ အသင့္ျပင္

Friday, February 04, 2011

အလုပ္သမားျခင္းအတူတူေတာင္ ကြ်န္ေတာ္တို ့က အနွိမ္ခံေပါ့

*အလုပ္သမားျခင္းအတူတူေတာင္ ကြ်န္ေတာ္တို ့က အနွိမ္ခံေပါ့ ။ ျပည္ပမွာ တင္မဟုတ္ဘူး ျပည္တြင္းမွာ ေတာင္ အနွိမ္ခံပါလားဗ်ာ။*

ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားေရာက္ရွိလ်က္ အလုပ္လုပ္ကုိင္မႈအခ်ဳိ႕ ရွိေနေသာ္လည္းလုပ္ခလစာ ျမင့္မား ေသာေနရာမ်ား၌ လာေရာက္ လုပ္ကုိင္မႈမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

ကမၻာတစ္၀န္း ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ မိမိေနထိုင္ရာႏုိင္ငံမွ အျခားေသာႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ၾကမႈသည္ ယခုေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ား တြင္တုိးတက္လာၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာႏုိင္ငံမ်ားက ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေစလႊတ္ရာႏုိင္ငံ၊ အခ်ဳိ႕က လက္ခံရာႏုိင္ငံ၊ အခ်ဳိ႕မွာ တစ္ဆင့္ေရႊ႕ ေျပာင္းရာ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ရွိေနရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ေစလႊတ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။

ေစလႊတ္ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ အခ်ဳိ႕ေသာႏုိင္ငံမ်ားမွႏုိင္ငံသားမ်ား ေရႊ႕ ေျပာင္းလုပ္သားအျဖစ္ ေရာက္ရွိလုပ္ကုိင္မႈမ်ားရွိေသာ္ လည္း လုပ္ငန္းတူျမန္မာ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ေရာက္ရွိလုပ္ကုိင္မႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း လုပ္ငန္းတူ ျမန္မာ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ခ လစာ၊ အက်ဳိး ခံစားခြင့္ကြာျခားေသာ အေနအထားမ်ားျဖင့္သာလာေရာက္လုပ္ကုိင္ၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံကိုလည္း ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြ ေရာက္လာၾကတာ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရာထူး အျမင့္ပိုင္း၊ လုပ္ခလစာအျမင့္ပုိင္းနဲ႔
လာၾကတာမ်ားပါတယ္"ဟု ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့သူ ေဒၚေမာ္ေမာ္ထြန္း က ေျပာျပသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ လာေရာက္လုပ္ကုိင္ၾကသူမ်ားအနက္ အမ်ားစုသည္ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ စီမံကိန္းမ်ား၊
ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား စသည္တို႔တြင္ လုပ္ကုိင္ေနၾကျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္း ...” ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ လာေရာက္လုပ္ကုိင္ၾကသူမ်ား အနက္ အမ်ားစုသည္ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ စီမံကိန္းမ်ား၊ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား စသည္တို႔တြင္လုပ္ကုိင္ ေနၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအျဖစ္ သြားေရာက္ၾကရာတြင္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအမ်ားစု ၾကံဳေတြ႕ရေလ့ရွိေသာ လုပ္အားေခါင္းပုံ
ျဖတ္ခံရျခင္း၊ မေသခ်ာမႈမ်ားရွိေနျခင္း၊ ေအာင္ျမင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္း၍မရျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္း စသည္တို႔ကို ၾကံဳေတြ႕ၾကလ်က္ရွိသည္ဟုႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသူ အခ်ဳိ႕ထံမွသိရွိရသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္တြင္မူ ေရႊ႕ေျပာင္းေရာက္ရွိလာသူႏုိင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ယင္းသို႔ အေနအထားမ်ားအား ၾကံဳေတြ႕ရေလ့ မရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

"အရင္ လုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့အလုပ္မွာ ႏုိင္ငံျခားသား ၀န္ထမ္းေတြရွိပါတယ္။သူတို႔ဆီမွာ ဘြဲ႕ရလာၿပီးစ၊ ငယ္ၾကေသးတယ္။ ဟိုမွာအလုပ္ရဖို႔ ခက္ေပမယ့္ဒီမွာက်ေတာ့ အလုပ္က အလြယ္တကူရတယ္။ လစာလည္း ေကာင္းတယ္။ အလုပ္အေတြ႕အၾကံဳပုိင္းကေတာ့ ေက်ာင္းၿပီးကာစမို႔ သိပ္မရွိေသးဘူး။ သူတို႔ဘက္က သာတာဆိုလို႔ ဘာသာစကားပဲရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ လစာပိုင္းက်ေတာ့
ျမန္မာ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ အရမ္းကြာ ေနတယ္။ လုပ္ရတာခ်င္းေတာ့ အတူတူပါပဲ။ အက်ဳိးခံစားခြင့္ ကြာတဲ့သေဘာေပါ့"ဟု အင္န္ဂ်ီအိုတစ္ခု တြင္ လုပ္ကုိင္ေနသူျမန္မာလူငယ္တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ေယဘုယ် ေျပာရရင္ေတာ့ သူတို႔နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ပညာေရး စနစ္ကြာျခားေနတာပဲ။ လုပ္ရည္ကုိင္ရည္ခ်င္းယွဥ္ရင ္မသိသာေပမယ့္
ပညာခ်င္းယွဥ္ရင္ ကြာေနတယ္။ ေက်ာင္းပညာသာေနတယ္။ သူတို႔ ကပညာရပ္ကြၽမ္းက်င္တာမ်ားတယ္။ ဥပမာ ဟိုတယ္ပိုင္းပဲဆိုပါစို႔၊ သူတို႔ ကဘာသာရပ္ကုိ ေသခ်ာသင္လာတယ္။ တျခားနယ္ပယ္မွာလည္း ဒီလိုပါပဲ"ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ယခုေနာက္ ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအျဖစ္ လူငယ္မ်ား ကမၻာတစ္၀န္း ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ထြက္ ခြာ ျခင္း မ်ားျပားလာမႈကို ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး လူငယ္အမ်ားစုမွာပညာတတ္မ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္ေနကာ ဦးေႏွာက္ယိုစီးမႈကို ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။

ႏုိင္ငံတြင္းလာေရာက္လုပ္ကုိင္ ၾကသည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံ ကိန္းမ်ားရွိေသာ္လည္း ျမန္မာလူငယ္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အဆိုပ ါစီမံ ကိန္း မ်ား လုပ္ကုိင္ရာေဒသမွ ေဒသခံမ်ား အတြက္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းနည္းပါးျခင္းကိုလည္း ၾကံဳေတြ႕ေနရသည္။ ျပည္တြင္း၌ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးျခင္းသည္ ျပည္ပသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕မႈကို ျမင့္တက္လာေစေသာအေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။

http://www.facebook.com/l/c736egzRlimZX1CV14OdykH8ZCw;www.news-eleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7005%3A2011-02-01-18-10-03&catid=42%3A2009-11-10-07-36-59&Itemid=112

0 comments:

 
----------------------------------------- */ /* EOT ----------------------------------------- */