“၂၀၁၀ ကမၻာ့ လူအခြင့္အေရး၏ တိုက္ပြဲႏွစ္” ျမန္မာ့ေသြးအနီေရာင္ မညစ္ေစနဲ ့။ စစ္က်ြန္ဘ၀လႊတ္ေျမာက္ၾကဖို ့ ေတာ္လွန္ွေရးသို ့့ အသင့္ျပင္

Tuesday, January 25, 2011

လူငယ္ ကြန္ယက္ ခ်ိတ္ဆက္ၾကမယ္ဆိုရင္

ျမန္မာ့ လူထုဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာ့လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး- ေတြမွာ လူငယ္ေတြရဲ႕ အေရးပါပံုကို အေလး အနက္ထား ေထာက္ျပၿပီး လူငယ္ကြန္ယက္ ေပၚ ေပါက္ေရး တိုက္တြန္းခ်က္ အေပၚ က႑စံု အလႊာစုံ လူငယ္ေတြြ ကြန္ယက္ဖြဲ႕စည္းေရး ထက္ထက္ သန္သန္ေဆာင္ရြက္လာၾကတာ ၾကားရ ပါတယ္။
သတင္းနည္းပညာရဲ႕ အံ့မခန္းတိုးတက္လာတာေၾကာင့္ ကမၻာႀကီးတစ္ခုလံုးဟာ က်ဥ္းက်ဳံ႕သြားတဲ့အထိ ျဖစ္လာၿပီး “ကမၻာ့ရြာႀကီး” ရယ္လို႔သုံးႏံႈးလာခ့ဲၾကတာ ႏွစ္အေတာ္ၾကာခ့ပဲ ါၿပီ။ ကမၻာလႊမ္းၿခံဳ သတင္းမီဒီယာ ကြန္ယက္ႀကီး အရွိန္အဟုန္နဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္လည္ပတ္ေနတာလဲ ၾကာခဲ့ပါၿပီ။
လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အေရး စတဲ့အလႊာစံု၊ က႑စံု ဟာလဲ သတင္းကြန္ယက္ႀကီးရဲ႕ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈမွာ ခ်ိတ္ဆက္ပတ္သက္ လာရတာဟာ လႊဲေရွာင္မရတ့ဲ ပကတိျဖစ္စဥ္ တစ္ခုဆိုတာ ျငင္းလို႔ မရေတာ့ပါဘူး။ ယဥ္ေက်းမႈသစ္တစ္ခုလို႕ဆိုရပါမယ္။
ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ အတြင္းမွာေတာ့ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မျဖစ္ေသးဘဲ ခပ္စိမ္းစိမ္းပဲ ရိွေနေသးတယ္။ စတင္ဖြံ႕ၿဖဳိးစကာလလို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းဆိုရင္ ယဥ္ေက်းမႈသစ္တစ္ခုထဲကို ၀င္ေရာက္ဆဲကာလလို႔ ဆိုရင္ ရမယ္ ထင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာတ့ဲ ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ မႈေအာက္မွာမဟုတ္တဲ့ဲ လူငယ္ေတြအဖို႔ ပိုၿပီး ရုန္း ကန္ၾကရတာလ ဲအရွိတရားတစ္ခုပါဘဲ။
ကြန္ျပဴတာန႔ဲ သတင္းနည္းပညာ အခ်က္အလက္ေတြ အသုံးျပဳႏိုင္မႈေတြမွာ ဒီကေန႔ေခတ္ လူငယ္ေတြဟာ လူႀကီးေတြထက္ပိုၿပီး ယဥ္ပါးၾကတယ္။ ထက္ျမက္မႈရွိၾကတယ္။ ကၽြမ္း၀င္ၾကတယ္ဆိုတာ အားရစရာ ေကာင္းေလာက္ ေအာင္ ထင္ရွားလွပါတယ္။

**ေလာကဓမၼတာအတိုင္းပါဘဲ**
ျဖစ္ထြန္းမႈ တစ္ခုမွာ အေကာင္းအဆိုး၊ အက်ဳိးအျပစ္ေတြ ယွဥ္တြဲေနပါတယ္။ အသုံးခ်တတ္ယုံမက ခံယူခ်က္ သေဘာတရား မွန္မွန္ကန္ကန္ ရွိဖို႔လဲ အေရးႀကီးလွပါတယ္။ ေခတ္လူငယ္ေတြအေနန႔ ဲ ကြန္ယက္တည္ေဆာက္ပုံ၊ အလုပ္လုပ္ပုံ၊ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းပံု ေတြကို အမ်ားႀကီး နားလည္ၿပီးၾကပါၿပီ။ ဒီေနရာမွာေတာ့ သတိျပဳသင့္တ့ ဲ အႏၲရာယ္ ေတြန႔ ဲ ဒီလိုျပႆနာေတြအေပၚ ႐ႈျမင္သံုးသပ္မႈ မွန္ကန္ေစဖို႔ အႀကံျပဳေပးခ်င္တာေလးရွိပါတယ္။

အဓိကအခ်က္ကေတာ့ “ကြန္ယက္” ႀကီးတစ္ခု တည္ေဆာက္မယ္ ဆိုတာဟာ ကြန္ယက္ထဲမွာ ပါ၀င္တ့ ဲ အေျခခံ အစုအဖြဲ႔ေတြဟာ တစ္ပုံစံ တစ္မ်ဳိးထဲ မဟုတ္တ့ ဲ အခ်က္ပါဘဲ။ ဒါေၾကာင့္လ ဲသမားရိုးက် ပါတီတစ္ခု ထူေထာင္သလို၊ အသင္းအဖြဲ႕တစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္းသလို တစ္မ်ဳိးတည္း တိက်ေသခ်ာတ့ဲ မူ၀ါဒေတြ၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြ ခ်မွတ္လို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။
တင္းက်ပ္တ့ ဲ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေတြေအာက္မွာ ႀကီးျပင္းၿပီး အေတြးအျမင္တူ၊ ခံယူခ်က္တူသူေတြ စုဖြဲ႕လို႔ မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္လည္း တူ ညီ၊ နည္းဗ်ဴဟာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္လည္း တူညီစြာန႔ ဲ တစ္စုတစ္ဖဲြ႕ခ်င္း ေဆာင္ရြက္မႈမွာ အသားက်လာတ့ဲ ယဥ္ေက်းမႈကေန အမ်ဳိးမ်ဳိး ေသာ မတူကြဲျပားျခားနားမႈေတြရိွေနတ့ဲ အေျခခံ အင္အားစုေတ ြ ခ်ိတ္ဆက္ရတာျဖစ္တ့ဲ ကြန္ယက္ယဥ္ေက်းမႈကုိ ေျပာင္းေရႊ႕တ့ဲ အေရြ႕မွာ သတိထားစရာ တခ်ဳိ႕ ရိွလာပါတယ္။

ဒါကေတာ့ -
**(၁) သေဘာထားႀကီးဖို႔လိုတယ္**
ကြန္ယက္မွာပါတ့ဲ အေျခခံ အင္အားစုေတြဟာ အသီးသီးလြတ္လပ္ေနၾကတယ္။ ဘယ္သူက ဘယ္သူ႔ရဲ႕ လက္ေအာက္ခံလို႔ မဟုတ္ဘူး။ အထက္ေအာက္ ဆက္သြယ္ေရး မဟုတ္ဘူး။ အတင္းအက်ပ္ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ ၫႊန္ၾကားလို႔ မရဘူးဆိုတာ လက္ခံ သေဘာေပါက္ထားဖို႔ လိုလာတယ္။ ေထာက္ခံလို႔ရတယ္။ အႀကံျပဳလုိ႔ ရတယ္။ ေ၀ဖန္ ကန္႔ကြက္လို႔ရတယ္။ အေတြးအျမင္မတူတဲ့အခါ သက္ဆိုင္တ့ ဲ အင္အားစုေတြဟာ အလြန္ သေဘာထားႀကီးဖို႔ လိုတယ္။ အျမင္က်ယ္က်ယ္န႔ ဲ ဓမၼဓိ႒ာန္က်တ့ဲ အေတြးရိွရမယ္။ ၫႇိႏႈိင္းလိုမႈကို ဦးတည္ဘို႔ လိုတယ္။
ဒါမွမဟုတ္ရင္ အခ်င္းခ်င္း လွည့္ၿပီး ရန္ျဖစ္ေနၾကမယ့္ ကြန္ယက္ႀကီးျဖစ္ေနမယ့္ အႏၲရာယ္ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြန္ယက္ဖြဲ႕တည္မႈ ဆိုတာ အလြန္သေဘာထားႀကီးရမယ့္ အျပန္အလွန္ ေလးစားတန္ဖိုးထားမႈလိုအပ္တ့ ဲ ယဥ္ေက်းမႈႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။

**(၂) အျမင္မွန္ဘို႔ လိုပါတယ္**
ကြန္ယက္စနစ္ႀကီးဟာ တကယ္ေတာ့ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္တ့ဲ လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးမဟုတ္ဘူး။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ အေရးႀကီးတ့ ဲ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ၊ ေထာက္ပံ့ဆက္သြယ္မႈေတြန႔ ဲ ျဖစ္ေပၚ လာႏိုင္မယ့္ အေႏွာက္အယွက္ အခက္အခဲေတြကို ႀကဳိတင္သိရိွႏိုင္တ့ ဲ သတင္းအခ်က္အလက္ေတ ြ စုစည္း ခ်ိတ္ဆက္ ထားတာပဲျဖစ္တယ္ ဆိုတာ သတိျပဳဖု႕ိ အေရးႀကီးပါတယ္။ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုက ကြန္ယက္တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ရာမွာ ရည္မွန္းထားတဲ့လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္မႈ (လုပ္ငန္းစဥ္)လို သေဘာထားလိုက္တာန႔ ဲ ေဘာင္က်ဥ္း သြားတယ္။ တျခား ခ်ိတ္ဆက္မယ့္ အေျခခံအစုေတြကို လက္ခံရင္လည္း ရာႏႈန္းျပည့္၊ ျငင္းဆိုရင္လ ဲ ရာႏႈန္းျပည့္ ဆိုတ့ ဲ အေတြးက ေရွ႕ေရာက္လာတတ္ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ ကိုယ္က ေပးႏိုင္မႈ စြမ္းေဆာင္မႈ၊ ရယူလိုတ့ ဲ အကူအညီ၊ လုပ္ရန္ရိွတ့ဲ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္၊ ေရတိုေရရွည္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ စတ့ဲ သတင္းအခ်က္အလက္ ေတြကို ျဖန္႔ေ၀ဖို႔န႔ ဲ တျခားအေျခခံ အစုေတြက ျဖန္႔ေ၀တ့ ဲ သတင္းအခ်က္အလက္ေတ ြကို လက္ခံရရွိၿပီး လိုအပ္သလို ခ်ိတ္ဆက္ဘို႔ေနရာႀကီးတစ္ခုမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမွာက အဲဒီကေန ေနာက္တစ္ဆင့္ျဖစ္တ့ဲ အစုေတြေပါင္းစုၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရတာေတြရွိသလို သီးျခားစီ ကိုယ့္ေထာင့္န႔ဲကိုယ္ ေဆာင္ရြက္ၾကရတာမ်ဳိးေတ ြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ တူတာကို ေပါင္းလုပ္၊ မတူတာကိုခြဲလုပ္ဆိုတ့ ဲ သေဘာမ်ဳိးကို လက္ခံရမွာပါ။ ထာ၀ရမိတ္ေဆြ၊ ထာ၀ရရန္သူဆိုတ့ ဲ အေတြးဟာ အဟပ္မတည့္ေတာ့ဘူးဆိုတာ သတိျပဳဘို႔ လုိလာပါတယ္။ အၿမဲပဲ အေရြ႕အေျပာင္းေတ ြ ရိွေနႏိုင္ပါတယ္။ မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္ကို ကိုက္ညီေရးအတြက္ တင္းအခ်က္အလက္ အမွန္ေတြကို အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ အခ်ိန္ကာလ အေလ်ာက္ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိဘို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈဟာ ေနာက္တဆင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ ခြဲျခား နားလည္ထားဘို႔ လိုပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိပါတယ္။

**(၃) အေတြးမွန္ဘို႔လိုပါတယ္**
ကြန္ယက္ဖြဲ႕တည္မႈအစမွာ အေျခခံအစုေတြဟာ တစ္ခုခ်င္းရဲ႕ ဖြဲ႕တည္မႈ သဘာ၀၊လုပ္ေဆာင္ေနတ့ဲ လုပ္ငန္းစဥ္၊ ျဖစ္တည္ေနတ့ ဲႏိုင္ငံေရးအေျခအေနစတ့ ဲ အေၾကာင္းတရားေတြ-ေၾကာင့္ တစ္ခုန႔ဲတစ္ခု ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ အရိွန္အဟုန္ ကြာျခားခ်က္ေတ ြ ရိွေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕က ျမန္ျမန္သြက္သြက္လႈပ္ရွားႏိုင္မယ္။ တခ်ဳိ႕က ၫႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြလုပ္ရလို႔ လႈပ္ရွားမႈ ေႏွး-ေကြးမယ္။ တခါတခါ အဖြဲ႕အစည္းႀကီးရင္ ႀကီးသေလာက္ တခ်ဳိ႕ အေျခအေနေေတြမွာ အခ်ိန္အခါ ၾကည့္ေနရတာေတြလ ဲ ရိွတတ္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ အရင္လုပ္ႏိုင္မွ ဦးေဆာင္သူ၊ ေခါင္းေဆာင္သူျဖစ္မယ္ ဆိုတ့ ဲ အယူအဆေတြ၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြ၊ ေနာက္က်ရင္ ေနာက္လုိက္ျဖစ္သြားမယ္ဆိုတ့ ဲ အျမင္ေတြ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ ဒီအခါ ပုဂၢလဓိ႒ာန္ေတြ ေရွ႕တန္းေရာက္လာၿပီး ကြန္ယက္ရဲ႕ အႏွစ္သာရေတြ ပ်က္သြားတတ္ပါတယ္။
ကြန္ယက္အျဖစ္ စတင္တည္ေထာင္စမွာ အရင္ကတည္းက တသီးတျခား ရိွၿပီးျဖစ္တ့ဲ အေျခခံ အစုအဖြဲ႕ေတ ြ ရိွေနႏိုင္သလို ႏိုးၾကားမႈအရိွန္န႔ ဲ အခ်ိန္အခါအရ အသစ္ျဖစ္ထြန္းတ့ ဲအစုေတြလဲ ေပၚလာမွာပါ။ ဒီအခါလည္ပတ္မႈႏႈန္း မတူတ့ ဲ ပင္နယံခ်င္း ထိစမွာခတ္မိတ့ ဲ ႀကိတ္၀ါးတ့ ဲ အသံေတြ ထြက္လာတာမ်ဳိးရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါဟာ ပုဂၢဳိလ္ေရး ေၾကာင့္မဟုတ္ဘ ဲ ကြန္ယက္ဖဲြ႕စည္းမႈ စတင္ခိုက္မွာ မလဲႊမေရွာင္သာ ေတြ႕ရမ့ ဲ သဘာ၀ ျဖစ္စဥ္အျဖစ္ ဓမၼဓိ႒ာန္ က်က် ေတြးျမင္ႏိုင္ဘို႔ သိပ္အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီအခါမွာ အျပန္အလွန္ ၫႇိႏႈိင္းမႈေတြ၊ သေဘာထားႀကီးမႈေတြနဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္တူတ့ ဲအစုေတြဟာ မၾကာခင္မွာဘဲ အသားတက် ခ်ိတ္ဆက္မိၿပီး အလုပ္ျဖစ္လာမယ္ဆိုတာ အေသအခ်ာပါပဲ။
ဥပမာေျပာရရင္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္တ့ ဲ ပင္နယံအမ်ဳိးမ်ဳိး ခ်ိတ္ဆက္လည္ပတ္ၿပီး နာရီတစ္လုံးရဲ႕ လည္ပတ္မႈႏႈန္း မတူတ့ ဲ စကၠန္႔၊ မိနစ္န႔ ဲ နာရီလက္တံေတြရဲ႕ စုစည္းဟန္ခ်က္ညီမႈေၾကာင့္ အခ်ိန္ကို အတိအက် ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္တ့ ဲ သေဘာမ်ဳိးပါပဲ။
ဒီလိုမွသာ လူထုဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေျပာၾကားခ့တ့ဲဲ “အလုပ္မျဖစ္တ့ ဲ အႀကံအေဟာင္း၊ အႀကံအသစ္၊ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ အေဟာင္း အသစ္ ေတြကို ေျပာင္းလဲႏိုင္မယ့္ သတိၱေတ ြ ရိွရမယ္။ ဘယ္လိုေျပာင္းမလ ဲ ဆိုတာ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္တ့ ဲ ပညာ-ေတြရွိရမယ္။ လူငယ္ေတြအေနနဲ႕ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ရဲရဲရင့္ရင့္ တင္ျပၾကပါ။ ေဆြးေႏြးတယ္ဆိုတာ၊ စိတ္သေဘာထားအျမင္ေတြ ဖလွယ္တယ္ ဆိုတာ တစ္ေယာက္န႔ဲတစ္ေယာက္ တိုက္ခိုက္ဖို႔မဟုတ္ဘူး။ အျပစ္ရွာဖို႔လည္း မဟုတ္ဘူး။ ကူညီမစ ေပးဘို႔လို႔ ဆိုတ့ ဲ အျမင္န႔ ဲ လုပ္ေစခ်င္ပါ တယ္” ဆိုတ့ ဲ အမွာစကားအတိုင္း လူငယ္မ်ားအေနန႔ ဲေကာင္းေကာင္း ႀကီး ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ၾကမယ္ ျဖစ္-ေၾကာင္းပါဗ်ာ - ။

**(ေအာင္သန္းေက်ာ္)**

http://www.jacbaburma.blogspot.com/ ျမန္မာျပည္သား

0 comments:

 
----------------------------------------- */ /* EOT ----------------------------------------- */